Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uruchomiła Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/RIO_SZCZECIN

Sprawozdania: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/sprawozdawczosc-w-zakresie-operacji-finansowych     

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie  ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju 9 przy ul. Światowida 77 w Szczecinie na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
  • płyta CD-RW 
  z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.
 2. Akceptujemy następujące formaty załączników:
  • doc, rtf dla MS Word 97/2000 i nowsze 
  • xls dla MS Exel 97/2000 i nowsze
  • csv comma separated value,
  • txt dokument tekstowy,
  • gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,
  • pdf wersja kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
  • zip pliki skompresowane w formacie ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.