Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz.U.2017.1257 t.j., ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46).

 

Skargi i wnioski można składać:

 a) na piśmie na adres izby

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie,
71-727 Szczecin, ul. Światowida 77

 

 b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (szczecin@rio.gov.pl)

 c) osobiście
     - w siedzibie Izby w Szczecinie przy ul. Światowida 77 - Kierownik Biura Izby, w pokoju nr 18, w poniedziałki w godzinach 14:45 – 15:45.
     - w Zespole Zamiejscowym w Koszalinie przy ul. Jedności 5 - pracownik zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych, w pokoju nr 13, w poniedziałki w godzinach 14:30 – 15:30.

 

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjmuje:

 a) Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie osobiście przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w środy w godzinach 12:00-16:00.
 b) Koordynator Zespołu Zamiejscowego, codziennie w godzinach pracy
 c) Naczelnicy Wydziałów, codziennie w godzinach pracy.