Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

Katarzyna Berezowska

Zastępca Rzecznika:

Krystyna Goździk

Aneta Małkowska

 

 Obsługa prawna i administracyjno-techniczna Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

 Joanna Karczmarczuk

tel: 914426131

email: joanna.karczmarczuk@szczecin.rio.gov.pl

 

Adres do Korespondencji:

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin