Ogłoszenie o aukcji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego RIO Szczecin