Pracownicy funkcyjni

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

 

1. Izabela Zakrzewska                    - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń 
- tel. +48 516 275 250

2. Ewelina Balcer                           - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
- tel. +48 516 274 330

3. Hanna Barańska                        - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
- tel. +48 516 274 823

4. Anna Matysiak                          - Główny Księgowy
- tel. +48 516 273 757

5. Anita Wiśniewska-Śledź            - Kierownik Biura
- tel. +48 516 274 005

6. Magdalena Kaczmarzewska      - Zastępca Kierownika Biura
- tel. +48 516 274 008Wykaz opracowała Joanna Ławrynowicz – specjalista ds. osobowych.