Pracownicy funkcyjni

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

 

1. Izabela Zakrzewska                      - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń 
- tel. (91) 4 426 124

2. Ewelina Balcer                             - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
- tel. (91) 4 426 137

3. Hanna Barańska                        - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
- tel. (91) 4 426 134

4. Anna Matysiak                          - Główny Księgowy
- tel. (91) 4 426 119

5. Anita Wiśniewska-Śledź            - Kierownik Biura
- tel. (91) 4 426 123


Wykaz opracowała Joanna Ławrynowicz – specjalista ds. osobowych.