Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Członkowie Kolegium:

 

1. Bogusław Staszewski               - Prezes                 - tel. (91) 423 52 00 (sekretariat)

 

2. Katarzyna Korkus                     - Zastępca Prezesa - tel. (91) 423 52 00  (sekretariat)

 

3. Anna Suprynowicz                    - Członek Kolegium - tel. +48 516 275 474

 

4. Krystyna Goździk                     - Członek Kolegium - tel. +48 516 274 880

 

5. Dawid Czesyk                          - Członek Kolegium - tel. +48 516 274 180

 

6. Marek Fras                               - Członek Kolegium - tel. +48 516 274 052

 

7. Jolanta Kuźmicka                    - Członek Kolegium, - tel. +48 516 274 911

 

8. Marek Dulewicz                       - Członek Kolegium, Koordynator w ZZ Koszalin - tel. +48 516 274 688

 

9. Marcin Binaś                           - Członek Kolegium - tel. +48 516 274 323


Wykaz opracowała Joanna Ławrynowicz – specjalista ds. osobowych