Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Członkowie Kolegium:

 

1.  Bogusław Staszewski               - Prezes                 - tel. (91) 4 426 101 (sekretariat)

 

2. Katarzyna Korkus                     - Zastępca Prezesa - tel. (91) 4 426 101 (sekretariat)

 

3. Anna Suprynowicz                    - Członek Kolegium - tel. (91) 4 426 121

 

4. Krystyna Goździk                     - Członek Kolegium - tel. (91) 4 426 104

 

5. Dawid Czesyk                          - Członek Kolegium - tel. (91) 4 426 138

 

6. Marek Fras                               - Członek Kolegium - tel. (91) 4 426 128

 

7. Jolanta Kuźmicka                    - Członek Kolegium, - tel. (94) 3 455 146

 

8. Marek Dulewicz                       - Członek Kolegium, Koordynator w ZZ Koszalin - tel. (94) 3 455 141

 

9. Marcin Binaś                           - Członek Kolegium - tel. (94) 3 455 167


Wykaz opracowała Joanna Ławrynowicz – specjalista ds. osobowych