Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wypełniania części B sprawozdania SP-1 zostały opublikowane pod następującym adresem https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-wyjasnienia-i-komunikaty/