PLAN PRACY

KOLEGIUM  RIO  W  SZCZECINIE  NA  2012  ROK

 

 

              I.      Częstotliwość posiedzeń

 

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów, posiedzenia odbędą się w innym terminie.

 

            II.      Tematyka posiedzeń.

 

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium stanowi:

1.    Analiza, badanie i podejmowanie uchwał Kolegium dotyczących uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych;

2.    Omawianie wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli;

3.    Informacje Prezesa z okresowych spotkań Prezesów RIO, posiedzeń KR RIO;

4.    Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

5.    Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

 

 

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

           

1.       Luty                       1. Przyjęcie Informacji z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2011 rok.

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2011.

 

2. Marzec                     1. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń za 2011 rok;

2. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Kontroli za 2011 rok.

 

3. Kwiecień                   1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 r.

 

4. Maj                          1. Uchwalenie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy na 2013 rok.

 

5. Czerwiec                  1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2011 rok.

 

6. Lipiec                       1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za I półrocze 2012 r.

 

7. Sierpień                    1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2012 r.

2. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu i ramowego planu pracy Izby na 2013 rok i ich uchwalenie.

 

8. Wrzesień                  1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

                                       Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2012 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu za I półrocze 2012 r.

 

9. Grudzień                   1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2013 rok.

                                     

Plan pracy Kolegium na 2012 rok został ustanowiony uchwałą Nr II/7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie planu pracy Izby na 2012 rok z dnia 18 stycznia 2012 r.