Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Działalność informacyjno-szkoleniowa / Druki / Opinia o kredycie / Informacja dotycząca składania wniosków o wydanie opinii od marca 2019 r.  został zamieszczony nowy wzór wniosku o wydanie opinii wraz z załącznikami.