Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz 1000) zgodnie z zarządzeniem nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 maja 2018 roku, wyznacza się na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Pana Mirosława Szyka. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie kontaktować można się pod adresem email:iod@szczecin.rio.gov.pl lub na adres pocztowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.