RAMOWY PLAN PRACY WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKLI FINANSOWEJ NA ROK 2018

I. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 listopada 2017 r. zatrudnienie wynosi ogółem 24 osoby: 

 • naczelnik

1

 • główny inspektor kontroli

2

 • inspektorzy kontroli razem

21

                         

w tym: 

 • Szczecin

14

w tym 1 osoba korzystająca z długotrwałego urlopu

 • Koszalin

7

 

II Kontrole

1. Kontrole kompleksowe planowane na 2018 r. ogółem 36, w tym:

 • powiaty

15

 • gminy miejskie

1

 • gminy miejsko-wiejskie

9

 • gminy wiejskie

11

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego planowanych do kontroli stanowi załącznik do ramowego planu pracy.

W 2018 r. przeprowadzone zostaną kontrole gospodarki finansowej 3 związków jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kontrole problemowe:

przeprowadzane będą w samorządowych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w trakcie roku.

3. Kontrole problemowe koordynowane:

Zgodnie z uchwałą Nr 9/2017 r. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 28 września 2017 r. po zmianach uchwałami Nr 11/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. i Nr 5/2018 z dnia 21 marca 2018 r. do przeprowadzenia w 2018 r. przewidziana jest kontrola:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie – koordynowana przez RIO w Szczecinie.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną w 3 w jednostkach samorządu terytorialnego w 2018 r. planowanych do objęcia kontrolą kompleksową gospodarki finansowej.Kontrole doraźne

Przeprowadzane będą w razie potrzeby na podstawie decyzji Prezesa Izby.

III. Plan szkoleń

W celu podnoszenia poziomu przeprowadzanych kontroli przewidywane jest:

 • ciągłe szkolenie inspektorów kontroli w zakresie zmian w przepisach prawa, będących tematyką kontroli kompleksowych i problemowych,
 • zorganizowanie szkoleń dla inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej zgodnych z tematyką przeprowadzanych kontroli. Tematyka, miejsce i czas szkoleń ustalane będą na bieżąco.

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLANOWANYCH DO OBJĘCIA KONTROLĄ KOMPLEKSOWĄ

w roku 2018

Lp.

Jednostka

   

I.

Powiaty

1

Białogardzki

2

Choszczeński

3

Drawski

4

Goleniowski

5

Gryficki

6

Gryfiński

7

Kołobrzeski

8

Myśliborski

9

Łobeski

10

Policki

11

Pyrzycki

12

Stargardzki

13

Szczecinecki

14

Świdwiński

15

Wałecki

   

II.

Gminy miejskie

1

Szczecinek

   

III.

Gminy miejsko-wiejskie

1

Biały Bór

2

Choszczno

3

Gryfice

4

Mieszkowice

5

Nowe Warpno

6

Pyrzyce

7

Trzcińsko Zdrój

8

Węgorzyno

9

Wolin

   

IV.

Gminy wiejskie

1

Będzino

2

Brojce

3

Bierzwnik

4

Darłowo

5

Kołobrzeg

6

Malechowo

7

Przelewice

8

Rąbino

9

Stara Dąbrowa

10

Stare Czarnowo

11

Wierzchowo

WYKAZ ZWIĄZKÓW

PLANOWANYCH DO OBJĘCIA KONTROLĄ GOSPODARKI FINANSOWEJ w roku 2018

 

Lp.

ZWIĄZEK

1

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

2

Celowy Gmin R-XXI

3

Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego