RAMOWY PLAN KONTROLI
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 na 2009 rok

1.       Kontrole kompleksowe:

W roku 2009 planowane są kontrole w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

Miasta – 4

Miasta i gminy – 9
Starostwa – 2

Gminy – 20

Województwo – 1

2.       Kontrole doraźne:

Przeprowadzane będą każdorazowo na podstawie zarządzenia Prezesa Izby.

 

Plan został ustanowiony

uchwałą Nr XXVI/145A/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 grudnia 2008 r.