RAMOWY PLAN KONTROLI NA 2007 ROK.

 

 

  1. Kontrole kompleksowe:

W roku 2007  planowane są kontrole w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

Gminy miejskie – 4,

Gminy miejsko – wiejskie – 12,

Gminy wiejskie – 13.

Razem – 29.

2.       Kontrole problemowe:

Tematyka realizowana będzie na podstawie uchwały Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, wstępnie zaproponowano temat pod tytułem: Kontrola gospodarki finansowej instytucji kultury. Kontrolę przeprowadzonoby w 6 różnych co do charakteru instytucji kultury.

3.       Kontrole doraźne:

Przeprowadzane będą każdorazowo na podstawie zarządzenia Prezesa Izby.


Plan został zatwierdzony uchwałą Nr III/08/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 lutego 2007 r.