PLAN PRACY
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
na 2008 rok

              I.      Częstotliwość posiedzeń

Posiedzenia Kolegium odbywać się będą dwa razy w miesiącu tj. w pierwszą i trzecią środę miesiąca.

W wyjątkowych sytuacjach, głównie w celu zachowania stosownych terminów, posiedzenia odbędą się w innym terminie.

            II.      Tematyka posiedzeń.

Stałą tematykę każdego posiedzenia Kolegium stanowi:

1.    Analiza, badanie i podejmowanie uchwał Kolegium dotyczących uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych;

2.    Omawianie wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli;

3.    Informacje Prezesa z okresowych spotkań Prezesów RIO, posiedzeń KR RIO;

4.    Omawianie materiałów przekazywanych Posłom, Sejmikowi i Wojewodzie;

5.    Sprawy bieżące wynikające z aktualnych potrzeb.

Ponadto na posiedzeniach Kolegium omawiane będą następujące tematy:

1.    Styczeń       1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2008 rok;

2.    Luty             1. Przyjęcie Informacji z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2007 rok.

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok 2007.

3.    Marzec        1. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń za 2007 rok;

2. Sprawozdanie z wykonania zadań Wydziału Kontroli za 2007 rok.

4.    Kwiecień      1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za 2007 r.

5.    Maj              1. Uchwalenie założeń do projektu budżetu na 2009 rok.

6.    Czerwiec      1. Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2007 rok.

7.    Lipiec           1. Informacja o działalności składów orzekających Izby za I półrocze 2008 r.

8.    Sierpień       1. Analiza wykonania budżetu Izby za I półrocze 2008 r.

2. Uchwalenie projektu budżetu Izby na 2009 rok

9.    Wrzesień     1. Analiza długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2008 roku;

2. Sprawozdanie z pracy Wydziału Kontroli i wykonania planu kontroli za I półrocze 2008 r.

10.  Październik 1. Informacja z działalności Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych za I półrocze 2008 roku.

11.  Grudzień     1. Uchwalenie planu pracy Izby na 2009 rok.

          III.      Sprawy organizacyjne

1.    Materiały na posiedzenia Kolegium opracowują członkowie Kolegium i Naczelnicy Wydziałów, z wyprzedzeniem 7 dni przed posiedzeniem;

2.    Obsługę techniczno – administracyjną posiedzeń zapewnia Kierownik Biura Izby.

 

Plan został ustanowiony

uchwałą Nr II/06/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 stycznia 2008 r.