RAMOWY PLAN PRACY
WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKLI FINANSOWEJ

NA ROK 2017

 

I.             ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 listopada 2016 r. zatrudnienie wynosi ogółem 26 osób:

§  naczelnik                                              1

§  główny inspektor kontroli                      3

§  inspektorzy kontroli razem                   22

w tym:

¨  Szczecin                                   13 w tym     2 osoby korzystające z urlopu

wychowawczego

¨  Koszalin                                     9 w tym     2 osoby przebywające na

długotrwałym zwolnieniu lekarskim

 

II.             Kontrole

1.         Kontrole kompleksowe planowane na 2017 r. ogółem 39, w tym:

§  województwo                                   1

§  powiaty                                           3

§  gminy miejskie                                 4

§  gminy miejsko-wiejskie                   12

§  gminy wiejskie                                18

§  związki gmin                                    1

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego planowanych do kontroli stanowi załącznik do ramowego planu pracy.

2.         Kontrole problemowe:

przeprowadzone będą w samorządowych jednostkach oświatowych w zakresie funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w roku 2016.

3.         Kontrole problemowe koordynowane:

Zgodnie z uchwałą Nr 5/2016 r. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 24 maja 2016 r. w 2017 r. do przeprowadzenia przewidziane są 2 kontrole:

1)   zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r.-31.12.2016 r. – koordynowana przez RIO Kraków;

2)   dotacji celowych na referendum, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. – koordynowana przez RIO Olsztyn.

4.         Kontrole doraźne

Przeprowadzane będą w razie potrzeby na podstawie decyzji Prezesa Izby.

III.             Plan szkoleń

W celu podnoszenia poziomu przeprowadzanych kontroli przewidywane jest ciągłe szkolenie inspektorów kontroli w zakresie zmian w przepisach prawa, będących tematyką kontroli kompleksowych i problemowych.

 


WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW MIAST I GMIN PRZEWIDYWANYCH DO KONTROLI KOMPLEKSOWYCH w roku 2017

Lp. JEDNOSTKA
   
I GMINY MIEJSKIE
1 Białogard
2 Stargard Szczeciński
3 Sławno
4 Darłowo
   
II GMINY  MIEJSKO-WIEJSKIE
1 Dębno
2 Gościno
3 Dziwnów
4 Barlinek
5 Borne Sulinowo
6 Bobolice
7 Maszewo
8 Lipiany
9 Stepnica
10 Barwice
11 Kalisz Pomorski
12 Goleniów
   
III GMINY  WIEJSKIE
1 Banie
2 Dolice
3 Marianowo
4 Rewal
5 Rymań
6 Kołbaskowo
7 Osina
8 Dygowo
9 Postomino
10 Przybiernów
11 Rewal
12 Świdwin
13 Stargard Szczeciński
14 Mielno
15 Kozielice
16 Ustronie Morskie
17 Biesiekierz
18 Dobra
   
IV ZWIĄZKI GMIN
1 Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
   
V POWIATY
1 Koszaliński
2 Sławieński
3 Kamieński
   
VI WOJEWÓDZTWO
1 Zachodniopomorskie