RAMOWY PLAN PRACY
WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKLI FINANSOWEJ

NA ROK 2016

I.             ZATRUDNIENIE

Na dzień 1 stycznia 2016 r. zatrudnienie wynosi ogółem 26 osób:

§  naczelnik                                            1

§  zastępca naczelnika                            1

§  główny inspektor kontroli                      1

§  inspektorzy kontroli razem                   23

w tym:

¨  Szczecin                                      14 w tym  1 osoba przebywająca na

długotrwałym zwolnieniu lekarskim

                                                                  1 osoba oddelegowana do pracy

w innym wydziale

¨  Koszalin                                       9 w tym  1 osoba korzystająca z urlopu

wychowawczego

II.             Kontrole

1.         Kontrole kompleksowe planowane na 2016 r. ogółem 32, w tym:

§  gminy miejskie                                3

§  gminy miejsko-wiejskie                   15

§  gminy wiejskie                                12

§  związki gmin                                   2

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego planowanych do kontroli stanowi załącznik do ramowego planu pracy.

2.         Kontrole problemowe:

przeprowadzone będą w samorządowych jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w których w 2016 r. prowadzone będą kompleksowe kontrole gospodarki finansowej

3.         Kontrole problemowe koordynowane:

Ze wstępnych informacji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że na rok 2016 do przeprowadzenia przewidziane są 2 kontrole koordynowane:

1)   Dochody z mienia wynikające z najmu lokali użytkowych. Lata 2014 - 2015 (RIO Gdańsk)

2)   Organizowanie przez gminy przetargów w latach 2013 - 2015 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (RIO Opole)

Do chwili obecnej Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych nie podjęła uchwały w sprawie ilości i tematyki kontroli problemowych na rok 2016.

4.         Kontrole doraźne

Przeprowadzane będą w razie potrzeby na podstawie decyzji Prezesa Izby.

III.             Plan szkoleń

W celu podnoszenia poziomu przeprowadzanych kontroli przewidywane jest:

§  ciągłe szkolenie inspektorów kontroli w zakresie zmian w przepisach prawa, będących tematyką kontroli kompleksowych i problemowych,

§  uczestnictwo inspektorów (A. Małkowskiej i T. Śmiglickiego) w warsztatach
z zakresu stosowania programu ACL,

§  zorganizowanie szkolenia dla inspektorów z zakresu rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, którego przeprowadzenie wymaga doświadczonego trenera.

Tematyka, miejsce i czas szkoleń ustalane będą na bieżąco.


WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PRZEWIDYWANYCH DO KONTROLI KOMPLEKSOWYCH w roku 2016

I

GMINY MIEJSKIE

1

Szczecin

2

Świdwin

3

Wałcz

II

GMINY  MIEJSKO-WIEJSKIE

1

Cedynia

2

Dobrzany

3

Drawsko Pomorskie

4

Golczewo

5

Kamień Pomorski

6

Karlino

7

Mirosławiec

8

Moryń

9

Myślibórz

10

Nowogard

11

Płoty

12

Police

13

Recz

14

Trzebiatów

15

Tuczno

III

GMINY  WIEJSKIE

1

Brzeżno

2

Grzmiąca

3

Karnice

4

Kobylanka

5

Manowo

6

Ostrowice

7

Siemyśl

8

Sławoborze

9

Szczecinek

10

Świeszyno

11

Wałcz

12

Widuchowa

IV

ZWIĄZKI GMIN

1

Związek Gmin Wyspy Wolin w Międzyzdrojach

2

Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi w Gryficach