Główny Urząd Statystyczny w drodze komunikatu zamieszczonego pod poniższym linkiem poinformował o sposobie realizacji dyspozycji określonej w § 23 ust. 5 załącznika Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 poz. 144) dotyczącej przekazywania sprawozdań wymienionych w ww. przepisach.

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/