Ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

o wyborze oferty na stanowisko: Pozaetatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o g ł a s z a,

iż po przeprowadzonym konkursie na pozaetatowego członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej w szczecinie została z dniem 26 stycznia 2015 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pani Hanna Barańska zam. w Szczecinie.

 

Szczecin, dnia 09 lutego 2015 r.

                     

 

 

 

            Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Szczecinie:

         Bogusław Staszewski