Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w dniach 14 – 15 września 2022 r. organizuje szkolenie Skarbników i Głównych Księgowych jednostek samorządu tery­torialnego województwa zachodniopomorskiego i ich związków.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia poświęcone uchwałom w sprawie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej) oraz wieloletniej prognozy finansowej i ich projektów, a także omówienie wyników działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Wykłady prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Zapisów na szkolenie proszę dokonywać w terminie do dnia 2 września 2022 r., po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.szkolenia.szczecin.rio.gov.pl.