Ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

o wyborze oferty na stanowisko:

Głównego Inspektora Kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o g ł a s z a, iż w ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2014 r. konkursie na:

Głównego Inspektora Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

została wybrana Pani Katarzyna Kozłowska, zam. w Szczecinie.

 

Szczecin, dnia 08 lipca 2014 r.

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                              Prezes

                                                                            Regionalnej Izby Obrachunkowej

                                                                                         w Szczecinie:

                                                                                   Bogusław Staszewski