Ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

o wyborze oferty na stanowisko: Etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o g ł a s z a, iż w ogłoszonym w dniu 8 stycznia 2014 r. konkursie na kandydata na:

Etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

została wybrana Pani Krystyna Goździk, zam. w Szczecinie.

 

 

Szczecin, dnia 30 czerwca 2014 r.

                     

 

 

 

                                                                                        Prezes

                                                                    Regionalnej Izby Obrachunkowej

                                                                                 w Szczecinie:

                                                                            Bogusław Staszewski