Komunikat GUS w zakresie przekazywania sprawozdań za IV kwartał do GUS w ramach projektu SMUP

 

 

Realizacja postanowień ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych

 

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie obniżania średniej ceny skupu żyta oraz obniżania średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania wysokości podatku rolnego oraz podatku leśnego

 

 

Nowa metodologia sporządzania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego

 


  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

tel. 91 4235200

fax: 91 4236392

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

 

 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

tel. 94 3411208

fax: 94 3410487

  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515

 

ePUAP: skrzynka podawcza - /RIO_SZCZECIN/SkrytkaESP
/RIO_SZCZECIN/eNadzor

 

 

Kontakt do poszczególnych pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

Kontakt

 

 KOMUNIKAT

W celu zapobieżenia i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich interesantów o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Izby. W celu kontaktu z Izbą w pierwszej kolejności uprzejmie proszę o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz o korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej (e-mail, platformą e-PUAP).


Informacje publiczne nieudostępnione w BIP, będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
można uzyskać na pisemny wniosek w siedzibach Izby w Szczecinie oraz Koszalinie.