Komunikat w zakresie możliwości wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zadania związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia Odry

            Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie informuje, że w związku z wystąpieniem znacznego zanieczyszczenia Odry, powodującego poważne skutki ekologiczne, w ocenie Izby, jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do pokrywania wydatków związanych z ich usuwaniem, ze środków zabezpieczonych w ramach rezerwy kryzysowej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261).

 

 


  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77

71-727 Szczecin

tel. 91 4235200

fax: 91 4236392

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

 

 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

tel. 94 3411208

fax: 94 3410487

  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515

 

ePUAP: skrzynka podawcza - /RIO_SZCZECIN/SkrytkaESP
/RIO_SZCZECIN/eNadzor

 

 

Kontakt do poszczególnych pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

Kontakt

 

 KOMUNIKAT

W celu zapobieżenia i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich interesantów o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Izby. W celu kontaktu z Izbą w pierwszej kolejności uprzejmie proszę o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz o korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej (e-mail, platformą e-PUAP).


Informacje publiczne nieudostępnione w BIP, będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
można uzyskać na pisemny wniosek w siedzibach Izby w Szczecinie oraz Koszalinie.