Pracownicy funkcyjni

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

 

1. Marek Fras                            - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń 
- tel. (91) 4 426 128

2. Izabela Zakrzewska                - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
- tel. (91) 4 426 124

3. Hanna Barańska                    - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
- tel. (91) 4 426 134

4. Anna Matysiak                      - Główny Księgowy
- tel. (91) 4 426 119

5. Anita Wiśniewska-Śledź            - Kierownik Biura
- tel. (91) 4 426 123


Wykaz opracowała Joanna Ławrynowicz – specjalista ds. osobowych.