Ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

o wyborze oferty na stanowisko:

Inspektora Kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrane zostały:

Pani Anita Miazgowicz od 1.10.2016 r.  oraz Pani Justyna Gomorska od  dnia 1.11 2016 r.

 

       Szczecin, dnia 01 października 2016 r.

                                                                                                  

                                                                                              Prezes

                                                                           Regionalnej Izby Obrachunkowej

                                                                                         w Szczecinie:

                                                                                   Bogusław Staszewski