Ogłoszenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie

o wyborze oferty na stanowisko:

Inspektora Kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została oferta Pani Pauliny Olszewskiej, zamieszkałej w  Dębnie.

 

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r.

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                              Prezes

                                                                            Regionalnej Izby Obrachunkowej

                                                                                         w Szczecinie:

                                                                                   Bogusław Staszewski