Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-24 stycznia 2020 r. odbędzie się szkolenie nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019.” Oficjalne zaproszenie oraz pozostałe szczegółowe informacje zostały przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa i ich związkom  na konta poczty elektronicznej w domenie sz.jst.net.pl