Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Kolorowy pasek

Nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie na stanowisku inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

ogłasza nabór do pracy

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

na stanowisku inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

(dotyczy: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie)

 

— miejsce wykonywania pracy: teren Województwa Zachodniopomorskiego.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
    a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
    b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
    c) kontrola rachunkowości budżetowej oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych ze stanem faktycznym i ewidencją prowadzoną w kontrolowanej jednostce;
    d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, przepisów samorządowych, Ordynacji  podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego.
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).
Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, doświadczenie w zarządzaniu w jednostkach sektora finansów publicznych,
– praktyka w zakresie samodzielnego analizowania zagadnień związanych z finansami publicznymi,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
– kserokopie posiadanych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencji i opinii.
    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul. Światowida 77, w terminie do dnia 3 lipca 2019r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczecinie.
    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną odesłane na adres zwrotny.
    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

 

Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:BI
Źródło informacji:Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosław Szyk
Data wprowadzenia:2019-05-09 11:38:43
Opublikował:Mirosław Szyk
Data publikacji:2019-05-09 11:39:28
Ostatnia zmiana:2019-06-18 07:57:15
Ilość wyświetleń:1565
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Światowida 77, 71-727 Szczecin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij