Zobowiązania jst Województwa Zachodniopomorskiego 2008 r.