Nadwyżka/deficyt jst Województwa Zachodniopomorskiego 2008 r.