Pismo Ministerstwa Finansów wyjaśniające sposób wykazywania w sprawozdawczości skutków wynikających z deklaracji złożonych przez podatnika za lata ubiegłe.