Informacja Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie liczby rozpatrzonych petycji w 2015 r.