Możliwość pokrywania z dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu wynagrodzeń dyrektora i osób prowadzących spółkę jawną