Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Kolorowy pasek

Przetarg na remont budynku w Koszalinie

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE, ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W KOSZALINIE

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ul. Światowida 77, 71-727 Szczecin


ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont elewacji południowej i wschodniej wraz z ociepleniem pozostałych elewacji budynku i wymiana instalacji pionowej odgromowej i deszczowej oraz ociepleniem poddasza

w budynku administracyjnym Zespołu Zamiejscowego Izby w Koszalinie (adres: ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin) – szczegółowy rodzaj i zakres robót jest określony w projektach technicznych znajdujących się do wglądu w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Izby w Koszalinie, ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin – pokój Nr 13.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagane udzielenie, co najmniej 5. letniej gwarancji na wykonane roboty

Ustala się warunki wymagane od wykonawców, potwierdzone oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o:

1. posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3. znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – druk w załączeniu

Specyfikację również można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Izby w Koszalinie, ul. Jedności 5 – pokój Nr  13 oraz siedzibie Izby w Szczecinie, ul. Światowida 77 – pokój Nr 12.

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Izby w Koszalinie, ul. Jedności 5 – pokój Nr 13.

Termin składania ofert: godz. 900 , dnia 31 lipca 2006 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Izby w Koszalinie, ul. Jedności 5 – pokój Nr 12.

Ocena złożonych ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny, której nadaje się 100% znaczenie w wyborze oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych, a ponadto nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Szczecin, dnia 29 czerwca 2006 r.

Załączniki

siwz (169.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mieczysław Kus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mieczysław Kus
Data wprowadzenia:2007-03-05 12:10:18
Opublikował:Mieczysław Kus
Data publikacji:2007-03-05 12:13:01
Ostatnia zmiana:2007-03-05 12:16:04
Ilość wyświetleń:3181
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Światowida 77, 71-727 Szczecin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij